+48 530 475 735   

 Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol)

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo:

 chce raportować emisyjność organizacji w sprawozdaniach z jej działalności;

 jest zobowiązane wykazać wielkość emisji GHG odbiorcom swoich wyrobów;

 chce konkurować na rynku produktem o niskim śladzie węglowym;

  chce być innowacyjne, wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom i dąży do redukcji śladu węglowego;

Oferujemy usługę obliczania śladu węglowego w Twojej organizacji, w zależności od zgłoszonych potrzeb. Prowadzimy obliczenia dla Zakresy  (Scope 1), Zakresu 2 (Scope 2), a także dla Zakresu 3 (Scope 3).

 

 Kalkulator śladu węglowego produktu

Kalkulator emisji GHG dostosowany do wybranej metodyki obliczeń / systemu certyfikacji.

Nasze narzędzie kalkulacyjne pozwala na całkowite obliczenie wielkości emisji gazów cieplarnianych (GHG)/wskaźnika emisji GHG dla produktu. W tym celu dokonujemy analizy przedsiębiorstwa, linii produkcyjnej, weryfikujemy dostawców dzięki czemu otrzymujemy wartości rzeczywiste a nie orientacyjne. Kalkulacje mają indywidualny charakter ponieważ w maksymalnym stopniu bazują na rzeczywistych danych.

 Stworzone przez nas narzędzie kalkulacyjne jest proste w obsłudze i pozwala na automatycznie wyliczenie wielkość emisji GHG dla kolejnego okresu rozliczeniowego;

 Oferujemy  wsparcie w przypadku modyfikacji dokonanych w wyniku rozwoju firmy, które wpływają na wielkość emisji w przedsiębiorstwie;

 Oferujemy wsparcie dla naszych klientów w zakresie dostosowania do zmieniających się przepisów.

 Dokonujemy weryfikacji obliczeń już istniejących, konsultacje oraz doradztwo. 

 

 Kalkulacje emisji GHG a systemy certyfikacji

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo  uczestniczy, bądź ma w planie uruchomienie systemu certyfikacji opartego o kalkulacje emisji GHG, 

Oferujemy usługi w zakresie:

 opracowania dokumentacji systemowej obejmującej pełny zakres działania danego systemu;

 wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie;

 opracowania kalkulatora wyliczającego emisję GHG w cyklu życia;

 wsparcia podczas audytu;

 wsparcia merytorycznego i bieżący nadzór nad poprawnością działania wdrożonego systemu.

 

 Weryfikacja dostawców w łańcuchu dostaw

Procesowi certyfikacji łańcucha dostaw muszą być poddane podmioty funkcjonujące w szczególności w branży biopaliwowej, rolno-spożywczej, a także biogazownie oraz dostawcy biomasy stałej na cele energetyczne. Wymaga to obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia (LCA).

Pomożemy Ci zweryfikować czy stosowane przez dostawców zasady i procedury są zgodne z Twoimi wymogami.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, dokonujemy oceny zagrożeń dla całego łańcucha dostaw, jak również analizujemy, wobec jakich zagrożeń mogą w przyszłości stanąć Twoi dostawcy.

 

Zrównoważony rozwój - wdrożenie systemu KZR INIG, RedCert

Systemy KZR INIG oraz RedCert  to systemy oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju, w szczególności na wymaganiach dotyczących emisji GHG.

Wdrożenie systemów certyfikacji biomasy pozwala przedsiębiorstwom które zajmują się skupem, sprzedażą oraz dystrybucją biopaliw, biokomponentów oraz wszelkich surowców do ich produkcji na spełnienie wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED (Renewable Energy Directive, 2009/28/WE). Spełnienie szeregu wymagań stawianych przez poszczególne systemy jest potwierdzane certyfikatem KZR.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735